Fredrikstadadvokatene følger advokatforeningens retningslinjer


Vårt salær per time er for tiden:  (eksl. mva) Advokater 2 350,- Advokatfullmektig 1 850,- Servicepersonale 1 000,-    

Følger advokatforeningens regler

Fredrikstadadvokatene følger advokatforeningens regler for god advokatskikk og konkurransetilsynets forskrift om prisopplysninger for tjenester.

Dette innebærer at du ved starten av et oppdrag får opplysninger om hvilke timesatser som vil legges til grunn og hvordan salæret vil beregnes. Det kan også avtales at salær skal innbetales på forskudd.

Suksesshonorar

Fredrikstadadvokatene tar ikke saker på «no cure no pay» basis. Det vil si, hvor salæret fastsettes som en del eller prosent av sakens resultat.

Derimot vil vi kunne inngå en avtaler om «Du kan da få en lavere timesats hvis saken tapes og en høyere sats dersom saken ender med det som er avtalt som «suksess».

Sammen med oppdragsbekreftelse og klientavtale vil du få kopi av alminnelige oppdragsvilkår. Dette utgjør avtalen mellom deg og Fredrikstadadvokatene.

Fakturaene vil alltid være ryddige slik at du alltid har oversikt over hva du blir fakturert for.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.