Få bistand av Fredrikstadadvokatene


Fredrikstadadvokatene er en merkevare fra Osloadvokatene. Vi har kontorer sentralt i Oslo men i praksis er vi landsdekkende. Vi tar saker i hele landet og hvert år har vi flere saker i Fredrikstad. Alle som har et juridisk problem kan få hjelp hos oss, uansett hvor i landet de befinner seg. Selv om problemet kan være lett å løse for en advokat, er det ikke nødvendigvis det for deg.

Fredrikstadadvokatene har en subjektiv tilnærming til saken. Vi jobber for deg i din sak og for å styrke saken din så godt det lar seg gjøre.

Vi kommuniserer med våre klienter hovedsaklig pr telefon, epost eller skype. Dermed gjøres kommunikasjonen effektiv og rimelig. Dette gir seg utslag i besparelse av både tid og penger. Skulle det likevel vise seg at dette ikke er tilstrekkelig er uansett Fredrikstad bare en kort bil- eller togtur unna.

Kontakt Fredrikstadadvokatene, så vil vi undersøke og vurdere om din sak er verdt å bruke en advokat på. Vi kan også ta stilling til om du har rett på fri rettshjelp.  Ønsker du en advokat uten lokal tilknytning kan vi gjerne se nærmere på saken din.

Uforpliktende henvendelse

Vi tar oss ikke betalt før det er inngått en klientavtale eller sendt oppdragsavtale pr epost. Det er dermed ufarlig å kontakte oss for en vurdering av om du har en sak eller trenger advokatbistand. Når vi inngår avtale med deg, får du tydelig informasjon om priser og hva som er et sannsynlig omfang av saken din.

Ved førstegangs konsultasjon vil vi undersøke om du kan få dekket utgifter til advokat gjennom forsikringer eller om du kan ha rett på rettshjelp dekket av staten.

Pris for en rettssak

Svært mange har rettshjelpdekning gjennom innboforsikringen eller andre forsikringer. Har man rettshjelpdekning gjennom forsikringer vil forsikringsselskapet vanligvis dekke kr 100.000 til advokat. Vanligvis vil det man måtte betale en egenandel på 20%.

Rettssaker koster gjerne mellom 75 000,- og 150 000,- per advokat. Det er som ofte svært viktige ting som retten skal ta stilling til i en rettssak, så sammenlignet oppussing av kjøkken eller bad eller et bilkjøp er ikke advokathjelp dyrt. Det blir gjerne dyrere å ikke benytte advokat.

Samtidig er det klart at det er snakk om mange penger og vi kan hjelpe med finansiering.

Avtale om finansiering

DnB gir deg mulighet for å få en kreditt til advokatbistand mot et engangsgebyr, og en rentefri periode på 9 måneder. Deretter kan du tilbakebetale beløpet eller lage en avtale om lengre kreditt.

Kontakt oss: Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.